Reglement


KLASSEINNDELINGER

G/J06 - Knøtter født 2015 eller senere
G07 - Jenter 2014 eller senere
J07 - Jenter født 2014 eller senere
G08 - Gutter født 2013 eller senere
J08 - Jenter født 2013 eller senere
G09 - Gutter født 2012 eller senere
J09 - Jenter født 2012 eller senere
G10 - Gutter født 2011 eller senere
J10 - Jenter født 2011 eller senere
G11 - Gutter født 2010 eller senere
J11 - Jenter født 2010 eller senere
G12 - Gutter født 2009 eller senere
J12 - Jenter født 2009 eller senere
G13 - Gutter født 2008 eller senere
J13 - Jenter født 2008 eller senere
G14 - Gutter født 2007 eller senere
J15 - Jenter født 2006 eller senere
G15 - Gutter født 2006 eller senere
G16 - Gutter født 2005 eller senere
G19 - Gutter født 2002 eller senere
Kvinner


Enkelte klasser kan bli slått sammen ved for lite påmelding.


SPILLEFORM

G/J06 og G/J07 3 enkeltkamper, 3 spillere på banen, uten keeper
G/J08 3 enkeltkamper, 5 spillere
G/J09 - G/J12 3 kamper på 1 dag eller 4 kamper over 2 dager
G/J 13-19 innledende puljespill + A- og B-sluttspill


SPILLETIDER

1x12 min i G/J06, G/J07
1x14 min i G08 - G10/J10
1x14 min i G11 - G14/J13
1x16 min i G15 - G19, J15 og Kvinner
2x10 min i semifinaler/bronsefinaler/finaler i A-sluttspill og finaler i B-sluttspill

1. BANEN

Det spilles innenfor begrensningslinjene for håndballbane. Målfeltet er innenfor den heltrukne linje som markerer målgården i håndball.

Klassene 06 og 07 år spilles på 10 x 15 m med vant og hockeymål.

Klassen 08 år spilles på redusert bane med håndballmål 3 x 2 m

Klassene 09 år spilles på full bane med håndballmål 3 x 2 m.

Klassene 10 år og eldre spilles på hel bane med 7ermål 5 x 2 m.

Den enkelte lagleder er ansvarlig for å gjøre seg kjent med farge og plassering av nevnte linjer og å orientere lagets spillere om dette.


2. BALL

I klassene knøtte t.o.m. 10 år spilles det med ballstørrelse 3/4. I de øvrige klassene spilles det med futsalball str. 4

Avspark startes med at dommer dropper ballen på midtstreken.

3. ANTALL SPILLERE

I klassene t.o.m 12 år spilles det med 4 utespillere og keeper, fritt antall innbyttere.
I klassene f.o.m 13 år spilles det med 4 utespillere og keeper, maks 6 innbyttere. En spiller kan spille på lag i høyere aldersklasse, men ikke på flere lag i samme klasse. Det kan ikke overføres spillere fra et utslått lag til et gjenværende lag innen samme cupklasse. Spillere som deltar i flere klasser må være påført alle lagskjema i de klassene han/hun deltar før første kamp. Etterregistrering er ikke tillatt.

Arrangøren vil ikke ta hensyn til at enkeltspillere deltar på flere lag ved oppsett av terminslistene.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med overårige i noen klasser.

Minimum antall spillere er 1 målmann og 3 utespillere for at man kan starte en kamp.

SPILLEBERETTIGELSE

Alle spillere må være spilleberettigede for den klubben de representerer. Spillere som har meldt overgang til en klubb, men ikke er spilleklar kan delta så fremt overgangen er godkjent i FIKS. (Må dokumenteres)

Et lag kan ikke ha med spillere fra en annen klubb. Utlånsavtaler gjelder ikke.

LEGITIMASJON

Dersom det reises tvil om spilleberettigelse pga alder, må en spiller på forlangende kunne legge fram aldersbevis (bankkort e.l som gyldig legitimasjon).

4. OPPMØTE TIL KAMP

Lag som ikke møter til fastsatt tid taper kampen, motstander gis seier - målscore 1-0 og 3 poeng.

5. SPILLEREGLER


I barneklassene (6-10 år) som foregår på kunstgress i NEAS Arena forholder vi oss til reglementet til NFF for spill på små baner.

SPESIELLE REGLER FOR ØVRIGE KLASSER:

A) AVSPARK

Kamper,omganger i sluttspill og intervaller i sudden death settes i gang ved at dommeren dropper ballen mellom 2 spillere fra midtpunktet på banen (midtlinjen). Scoring direkte fra avspark er ikke tillatt.

B) MÅLAVSPARK

Ved avspark etter mål kan spillet settes i gang så snart ballen blir lagt på midtpunktet og alle medspillere befinner seg på sin egen banehalvdel. Motspillere kan oppholde seg på begge banehalvdeler, men må ikke bevisst hindre at målavspark kan tas. Scoring direkte fra målavspark er ikke tillatt.

C) MÅLKAST/UTKAST FRA KEEPER (jfr H)

Målspark erstattes av målkast. Dette kan kun utføres av keeper som må stå innenfor eget straffesparkfelt. Ballen er i spill når den har passert straffefeltlinjen.

Alle motspillere må være utenfor straffesparkfeltet til ballen er i spill. Keeper kan ikke berøre ballen på ny før den har vært berørt av en annen spiller.

Ballen kan ikke under noen omstendigheter kastes i luftlinje over midtstreken.

Dersom dette skjer dømmes det indirekte frispark til motstanderne.

D) FRISPARK (jfr H)

Ved frispark må motspillerne stå minst 5 meter fra ballen inntil den er spilt. Spillerne kan stå på egen mållinje.

Foretar en spiller en glidetakling for å nå ballen, uavhengig om man treffer ballen eller ikke, skal det dømmes direkte frispark mot spilleren som foretar glidetaklingen. Det dømmes ikke frispark dersom ingen motspillere er i farefull nærhet. Det skal også dømmes direkte frispark om en spiller angriper en motspiller aktivt med skulderen.

E) STRAFFESPARK

Straffespark fra 6 m (heltrukket linje). Keeper står på mållinjen.

F) INNSPARK (jfr H)

Erstatter innkast og tas når ballen spilles over sidelinje. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Det er lov å spille til keeper, men denne kan ikke ta ballen med hendene.

G) HJØRNESPARK (jfr H)

Hjørnespark tas på vanlig måte.

H) OFFSIDE

Det dømmes ikke offside.

I) BALL I TAKET

Ballen droppes under treffpunkt.

J) 4-SEKUNDERSREGELEN

For punktene A, B, D, E gjelder at ballen må settes i spill innen 4 sekunder etter at ballen er i ro, hvis ikke overtar motstanderen ballen.

For punkt A skal keeperen ha tilsnakk ved førstegangs forseelse, gult kort ved andre gangs forseelse, gult kort nr. 2 (rødt kort) ved tredje gangs forseelse.

K) UTSTYR/DRAKTER

Ved draktlikhet skal det lag som er nevnt først i programmet bruke markeringsvester.

6. INNBYTTE

Innbytte kan gjøres under hele kampen uten at dommer varsles og skal skje fra innbyttersonen mot midtstreken. Unntak for keeper som kun kan skiftes ved stopp i spill. Ny spiller entrer banen når annen spiller er ute av banen.

Ved for mange spillere på banen tildeles motparten indirekte frispark fra det punkt der byttet skulle ha skjedd.

7. ADVARSEL (GULT KORT)


Gult kort gir direkte tidsbegrenset utvisning/soning på 2 minutter. Spilleren kan deretter komme inn på banen igjen. Laget må spille med en spiller mindre på banen disse 2 minuttene.

8. UTVISNING (RØDT KORT)

Dersom en spiller eller lagleder blir tildelt rødt kort eller sitt andre gule kort i kampen, utvises han/hun fra banen og innbytterbenken fra resten av kampen og må i tillegg stå over lagets neste kamp. For forseelser som etter dommerens oppfatning kvalifiserer til mer enn en kamps karantene overlates straffeutmålingen til juryen.

Den utviste spillerens lag må spille 4 minutter med en spiller mindre på banen. Etter 4 minutter kan laget sette inn ny spiller.

9. PROTEST

Protester behandles av en jury nedsatt av arrangøren. Juryens avgjørelse er endelig og følger NFF's protestreglement med evt. unntak nevnt nedenfor:

Protest kan kun nedlegges av de to lagene kampen gjelder. Dommer skal ved kampens slutt ha melding av lagleder om at protest blir innlevert. Protest må meddeles arrangøren skriftlig senest 30 minutter etter kampens slutt. Protestgebyr kr. 200.- må vedlegges. Protesten skal underskrives av lagleder. Ved tapt protest tilbakebetales ikke protestgebyr.
Ovenstående punkter er absolutte og protest kan ikke realitetsbehandles uten at disse er overholdt. Avgjørelsen av en protest blir meddelt de impliserte parter på en måte som arrangøren finner praktisk.

10. JURY

Juryen består av 3 medlemmer (ikke fra arrangørklubben), hvorav juryformannen fortrinnsvis skal ha dommererfaring eller på annet vis ha godt kjennskap til NFF's spilleregler. Juryen kan kontaktes via kampsekretariatene.

11. PULJESPILL (REKKEFØLGE)

1) Poeng (seier 3 p, uavgjort 1 p, tap 0 p)
2) Målforskjell
3) Flest scorede mål
4) Innbyrdes kamp
5) Loddtrekning

12. UTSLAGSKAMPER (AVGJØRELSE V/UAVGJORT)

Ved uavgjort resultat i sluttspillet anvendes "første mål vinner" (sudden death).

Når det blåses for fulltid, skal ingen spillere forlate banen og hvert av lagene skal ta ut 1 spiller.

Dommeren starter sudden death ved å droppe ballen på midtstreken.

For hvert 2. minutt som går stoppes tiden og lagene skal ta ut 1 spiller hver inntil det gjenstår målvakt og 1 utespiller. Keeper skal ha overdel med avvikende farge.

Dommeren dropper ballen på midten hver gang det tas ut en spiller.

Bytting av spillere er ikke tillatt.

Kampen avbrytes når et lag har fått mål. Hvis et lag får utvisning når det kun er 2 spillere igjen på hvert lag, skal den utviste spilleren erstattes med 1 spiller, og motstanderen kan sette inn 1 spiller i tillegg.

Det samme gjelder om et lag får utvist 2 eller flere spillere på en gang under sudden death. Motstanderen skal ha 1 spiller i overtall i inntil 3 minutter.

13. PREMIERING

Deltakerpremie til alle deltakere i K06-G12/J12. I øvrige klasser deles det ut lagpremier (pokaler) til de 4 beste i A-sluttspill samt medaljer til deltakerne på de 3 beste lagene i disse klassene.

Vinner i B-sluttspillet mottar pokal.

14. FORSIKRINGER

Den enkelte deltakerklubb er ansvarlig for at egne spillere og ledere er forsikret.

Kommentarer

Abyss Tigmek AS Betonmast Røsand iformnå Sandblost AS Vikan Betong AS Carl Stahl Bademiljø Averøy Industripark TP-Engros AS Bud og Hustad Forsikring Neptun Lekeland Norsea Vestbase Stranda Prolog AS Tor Sevaldsen Bakeri AS Vest Supply AS Sjøstjerna Fiskerestaurant GK Inneklima as GC Rieber Oils AS IKM Testing AS