1. KLASSEINNDELINGER  
  
G06 - Knøtter født 2018 eller senere  

J06 - knøtter født 2018 eller senere 

G07 - Gutter 2017 eller senere  

J07 - Jenter født 2017 eller senere  

G08 - Gutter født 2016 eller senere  

J08 - Jenter født 2016 eller senere  

G09 - Gutter født 2015 eller senere  

J09 - Jenter født 2015 eller senere  

G10 - Gutter født 2014 eller senere  

J10 - Jenter født 2014 eller senere  

G11 - Gutter født 2013 eller senere  

J11 - Jenter født 2013 eller senere  

G12 - Gutter født 2012 eller senere  

J12 - Jenter født 2012 eller senere  

G13 - Gutter født 2011 eller senere  

J13 - Jenter født 2011 eller senere  

G14 - Gutter født 2010 eller senere  

J14 - Jenter født 2010 eller senere 

J15 - jenter født 2009 eller senere

G15 - Gutter født 2009 eller senere  

G16 - Gutter født 2008 eller senere  

J17 - Jenter født 2008 eller senere  

G19 - Gutter født 2005 eller senere  

Enkelte klasser kan bli slått sammen ved for lite påmelding.  Da vil lagene få beskjed. 

2. SPILLEFORM  

G/J06 og G/J07 - 3 enkeltkamper, 3 spillere på banen, uten keeper . 

G/J08 - 3 enkeltkamper, 5 spillere . 

G/J09 - G/J12 - 3 kamper på 1 dag eller 4 kamper over 2 dager  

G/J 13-19 - Innledende puljespill + A- og B-sluttspill  

  
3. SPILLETIDER
  

1x12 min i G/J06, G/J07  

1x14 min i G/J08 - G10/J10  

1x14 min i G/J11 - G14/J13  

1x16 min i G/J15 - G16, J17 og G19  

2x10 min i semifinaler/bronsefinaler/finaler i A-sluttspill og finaler i B-sluttspill.  

Futsal-regelverket om time-out og effektiv spilletid de siste 2 spilleminuttene (dvs. stoppe klokken når ballen er ute av spill) blir IKKE praktisert i denne cupen.  

  
4. BANEN  

Det spilles innenfor begrensningslinjene for håndballbane (20x40 m). Målfeltet i flerbrukshaller er innenfor den heltrukne linje som markerer målgården. I NEAS Arena merkes målfeltet med markører.  

Klassene 06 og 07 år spilles på 10x15 m med vant og hockeymål på kunstgressdekke. 

Klassene 08, 09 og 10 år spilles på 5er-bane (20x30) med håndballmål på kunstgressdekke. 

I klassene 8 til og med 10 år spilles det med pressfri sone.  

Klassene 11 år og eldre spilles på hel bane med håndballmål på innedekke (Futsal). 

Den enkelte lagleder er ansvarlig for å gjøre seg kjent med farge og plassering av nevnte linjer og å orientere lagets spillere om dette.  

5. BALL  

I klassene t.o.m. 10 år spilles det med ballstørrelse 3/lettball 4. I de øvrige klassene spilles det med futsalball str. 4  

Avspark startes med at dommer dropper ballen på midtstreken.  


6.  ANTALL SPILLERE  

I klassene t.o.m 12 år spilles det med 4 utespillere og keeper, fritt antall innbyttere.  

I klassene f.o.m 13 år spilles det med 4 utespillere og keeper. En spiller kan spille på lag i høyere aldersklasse, men ikke på flere lag i samme klasse. Det kan ikke overføres spillere fra et utslått lag til et gjenværende lag innen samme cupklasse. Spillere som deltar i flere klasser, må være påført alle lagskjema i de klassene han/hun deltar før første kamp. Etterregistrering er ikke tillatt.  

Arrangøren vil ikke ta hensyn til at enkeltspillere deltar på flere lag ved oppsett av terminlistene.  
  
Eventuelle overårige spillere må ha dispensasjon av NFF.   

Dispensasjoner gitt på grunnlag av Breddereglementets §2-4 (1) for fotballsesongen 2024 gjelder også for turneringen. Spillere som har spilt som overårig på grunnlag av breddereglementets §2-3 kan delta i turneringen forutsatt at klubben ikke stiller lag i samme aldersklasse.  

Hvert lag kan benytte maks 2 overårige, men kun 1 spiller på banen i gangen. Overårige i ungdomsklassene merkes med tape/armbind.  
  
Minimum antall spillere er 1 målmann og 3 utespillere for at man kan starte en kamp.  
  
7. SPILLEBERETTIGELSE
  

Alle spillere i ungdomsklassene skal være registrert som Futsalspiller i Fiks for den klubben de representerer.  

Unntak:   

Spillere som er registrert som fotballspillere for den klubben de representerer, men som av tekniske grunner ikke kan registreres som futsalspiller regnes som spilleberettiget (avklares med arrangør eller NFF).   

Et lag kan ikke ha med spillere fra en annen klubb. Utlånsavtaler gjelder ikke.  

Legitimasjon    

Dersom det reises tvil om spilleberettigelse pga alder, må en spiller på forlangende kunne legge fram aldersbevis (bankkort e.l som gyldig legitimasjon).  

8.  OPPMØTE TIL KAMP  

Lag som ikke møter til fastsatt tid taper kampen, motstander gis seier - målscore 1-0 og 3 poeng.  

9. SPILLEREGLER  

I barneklassene (6-10 år) på kunstgress i NEAS Arena forholder vi oss til reglementet til NFF for spill på små baner.  

10. SPESIELLE REGLER FOR ØVRIGE KLASSER

A) AVSPARK  

Kamper, omganger i sluttspill og intervaller i sudden death settes i gang ved at dommeren dropper ballen mellom 1 spiller fra hvert lag fra midtpunktet på banen. Spillerne står front mot front. Ballen skal være i gulvet før berøring. Scoring direkte fra avspark er ikke tillatt.  

B) MÅLAVSPARK  

Ved avspark etter mål kan spillet settes i gang på vanlig måte så snart ballen blir lagt på midtpunktet og alle medspillere befinner seg på egen banehalvdel. Motspillere kan oppholde seg på begge banehalvdeler, men må ikke bevisst hindre at avspark kan tas. Scoring direkte fra målavspark er ikke tillatt.  

C) MÅLKAST/UTKAST FRA KEEPER   

I futsal kan ballen kastes over midtstreken. Ikke i øvrige klasser.  

Målspark erstattes av målkast ved at:   

 • Ballen kastes ut av straffesparkfeltet av målvakten på det forsvarende lag.  

 • Alle spillere skal være utenfor motstanderlagets straffesparkfelt til ballen er satt i spill.  

 • Ballen er i spill i det den er satt klart i bevegelse etter å ha blitt kastet eller frigjort.  

 • Målvakten kan ikke spille ballen igjen på egen banehalvdel før den er berørt av en motspiller.  

 • Målkastet må være tatt innen 4 sekunder etter at dommeren har gitt klarsignal.  

 • Det kan ikke scores mål direkte fra et målkast  

 • Hvis målvakten kaster ballen direkte inn i motstanderlagets mål, tildeles disse et målkast.  

 D) FRISPARK  

 Direkte frispark  

 • De samme forseelser som medfører direkte frispark etter spillereglene for fotball, medfører direkte frispark i futsal.  

 • Akkumulerte frispark gjelder ikke.  

 • De samme vurderinger som benyttes rundt direkte frispark etter spillereglene for fotball, benyttes i futsal  

 Indirekte frispark   

 • De samme forseelser som medfører indirekte frispark etter spillereglene for fotball, medfører indirekte frispark i futsal.  

 • I tillegg til de ordinære forseelser som medfører et indirekte frispark, straffes følgende forseelser med et indirekte frispark til motstanderlaget.  

 Om målvakten  

 • På egen banehalvdel har ballen under kontroll med føttene eller hendene i mer enn fire sekunder før den frigjøres.  

 • Etter å ha spilt ballen uansett hvor på spillebanen, berører den igjen på egen banehalvdel når den har blitt spilt fra en medspiller, uten at ballen er blitt spilt eller berørt av en motspiller.  

 • Innenfor eget straffesparkfelt berører ballen med hender/armer når ballen er spilt direkte fra et innspark fra en medspiller.  

 • Innenfor eget straffesparkfelt berører ballen med hender/armer etter tilbakespill fra medspiller.   

 Ved frispark må motspillerne stå minst 5 meter fra ballen inntil den er spilt. Spillerne kan stå på egen mållinje.  

Ved glidetakling for å nå ballen, uavhengig om man treffer ballen eller ikke, skal det dømmes direkte frispark mot spilleren som foretar glidetaklingen. Det dømmes ikke frispark dersom ingen motspillere er i farefull nærhet. Keeper kan glidetakle innenfor eget målfelt, men ikke utenfor da han da regnes som utespiller.  

Det skal også dømmes direkte frispark om en spiller angriper en motspiller aktivt med skulderen.  
  
E) STRAFFESPARK  
  
Straffespark tas fra 6 m (heltrukken linje). Keeper står på mållinjen.  
  
F) INNSPARK  
  
Erstatter innkast og tas når ballen spilles over sidelinje. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Det er lov å spille til keeper, men denne kan ikke ta ballen med hendene. Motstander skal stå minimum 5 meter unna.  

I klassene 8-10 år i NEAS Arena praktiseres innkast. 


G) HJØRNESPARK  
  
Hjørnespark tas på vanlig måte. Motstander skal stå minimum 5 meter unna.  
  
H) OFFSIDE  
  
Det dømmes ikke offside.  
  
I) BALL I TAKET  

Innspark til motstanderlaget på sidelinjen rett ut fra der ballen traff taket.  

J) 4-SEKUNDERSREGELEN  

For punktene B, C, D, F og G gjelder at ballen må settes i spill innen 4 sekunder etter at ballen er i ro, hvis ikke overtar motstanderen ballen.  

For punkt C skal keeperen ha tilsnakk ved første gangs forseelse, gult kort ved andre gangs forseelse, gult kort nr. 2 (rødt kort) ved tredje gangs forseelse.  

Frispark/straffespark som er idømt før sluttsignalet går skal tas.  
  
K) UTSTYR/DRAKTER  

Ved draktlikhet skal det lag som er nevnt først i programmet bruke markeringsvester.  

11. INNBYTTE  

Innbytte kan gjøres under hele kampen uten at dommer varsles og skal skje fra innbyttersonen mot midtstreken. Unntak for keeper som kun kan skiftes ved stopp i spill. Ny spiller entrer banen når annen spiller er ute av banen.  

Ved for mange spillere på banen tildeles motparten indirekte frispark fra det punkt der byttet skulle ha skjedd.  

Feil innbytte medfører gult kort på den spilleren som entrer banen for tidlig.  

12. ADVARSEL (GULT KORT)  
  
Gult kort gir direkte tidsbegrenset utvisning/soning på 2 minutter. Spilleren kan deretter komme inn på banen igjen. Laget må spille med 1 spiller mindre på banen disse 2 minuttene.  Hvis laget i overtall scorer i denne perioden kan man sette innpå 1 spiller igjen. Har man 2 spillere i tidsbegrenset soning og laget i overtall scorer, kan man kun sette innpå 1 spiller.

De samme forhold som medfører advarsel etter spillereglene for fotball, medfører en advarsel i futsal. I tillegg til dette kan advarsel tildeles dersom  

 • En spiller som etter dommerens skjønn bevisst begår en handling som medfører at målet er ute av stilling eller velter skal advares.  

 • Motspillere som er nærmere ballen enn 5 m i radius ved frispark, innspark, hjørnespark, straffespark og 10-meters direkte frispark skal advares.  

13. UTVISNING (RØDT KORT)  

Dersom en spiller eller lagleder blir tildelt rødt kort eller sitt andre gule kort i kampen, utvises han/hun fra banen og innbytterbenken fra resten av kampen og må i tillegg stå over lagets neste kamp. For forseelser som etter dommerens oppfatning kvalifiserer til mer enn en kamps karantene overlates straffeutmålingen til juryen.  

Den utviste spillerens lag må spille 4 minutter med en spiller mindre på banen. Etter 4 minutter kan laget sette inn ny spiller.  

Ved utvisning av keeper stoppes spillet og tiden.  

De samme forhold som medfører utvisning etter spillereglene for fotball, medfører utvisning i futsal.  

 • I futsal benyttes følgende særskilte kriterier for å vurdere hvorvidt en situasjon faller inn under definisjonen av «å frata en åpenbar scoringsmulighet» (DOGSO):  

 • Avstanden mellom der forseelsen skjedde og målet 

 • Retningen på spillet  

 • Spillerens mulighet til å oppnå eller beholde kontroll på ballen  

 • Antall forsvarere (inkl. målvakten) og deres posisjon.  

 • Om målet er ubeskyttet  

Om en målvakt er innenfor eget straffesparkfelt og posisjonert foran målet, skal målet regnes som beskyttet. I slike tilfeller vil forseelser ikke kunne regnes som å frata en motspiller en åpenbar scoringsmulighet. Unntaket er om målvakten begår en handling som medfører utvisning uansett hvor den skjer på spillebanen.   

Om en målvakt utenfor eget straffesparkfelt begår et brudd på spillereglene som fratar en åpenbar scoringsmulighet, fratar motstanderlaget et mål eller ved hands fratar motstanderlaget en åpenbar scoringsmulighet, skal målvakten utvises hvis målet er ubeskyttet eller kun er beskyttet av én medspiller som står bak målvakten.    

Hvis antall spillere på det angripende lag er flere enn spillere på det forsvarende lag som beskytter målet (unntatt når målvakten er foran eget mål og innenfor eget straffesparkfelt), anses situasjonen som en åpenbar scoringsmulighet.   
  
For å være «foran målet» må målvakten være innenfor en tenkt trekant som går fra ballen og ut til hver målstolpe, i det forseelsen blir begått.  
Eksempelvis: Alvorlig brudd på spillereglene, voldsom opptreden, etc.  

14. PROTEST  

Protester behandles av en jury nedsatt av arrangøren. Juryens avgjørelse er endelig og følger NFF's protestreglement med evt. unntak nevnt nedenfor:  

Protest kan kun nedlegges av de to lagene kampen gjelder. Dommer skal ved kampens slutt ha melding av lagleder om at protest blir innlevert. Protest må meddeles arrangøren skriftlig senest 30 minutter etter kampens slutt. Protestgebyr kr. 200.- må vedlegges. Protesten skal underskrives av lagleder. Ved tapt protest tilbakebetales ikke protestgebyr.  

Ovenstående punkter er absolutte, og protest kan ikke realitetsbehandles uten at disse er overholdt. Avgjørelsen av en protest blir meddelt de impliserte parter på en måte som arrangøren finner praktisk.  

15. JURY  

Juryen består av 3 medlemmer (minst 2 som ikke er fra arrangørklubben), hvorav juryformannen fortrinnsvis skal ha dommererfaring eller på annet vis ha godt kjennskap til NFF's spilleregler. Juryen kan kontaktes via kampsekretariatene.  

16. PULJESPILL (REKKEFØLGE)  

1) Poeng (seier 3p, uavgjort 1p, tap 0p)  

2) Målforskjell  

3) Flest scorede mål  

4) Innbyrdes kamp  

5) Loddtrekning  

 17. UTSLAGSKAMPER (AVGJØRELSE V/UAVGJORT)  

Ved uavgjort resultat i sluttspillet anvendes sudden death.  

Når det blåses for fulltid, skal ingen spillere forlate banen og hvert av lagene skal ta ut 1 spiller.  

Dommeren starter sudden death ved å droppe ballen på midtstreken.  

For hvert 2. minutt som går stoppes tiden og lagene skal ta ut 1 spiller hver inntil det gjenstår målvakt og 1 utespiller. Keeper skal ha overdel med avvikende farge.  

Dommeren dropper ballen på midten hver gang det tas ut en spiller.  

Bytting av spillere er ikke tillatt, men skadd spiller kan erstattes.

Kampen avbrytes når et lag har fått mål. Hvis et lag får utvisning når det kun er 2 spillere igjen på hvert lag, skal den utviste spilleren erstattes med 1 spiller, og motstanderen kan sette inn 1 spiller i tillegg.  

Det samme gjelder om et lag får utvist 2 eller flere spillere på en gang under sudden death. Motstanderen skal ha 1 spiller i overtall i inntil 3 minutter.  
  
18. PREMIERING  
  
Deltakerpremie til alle deltakere i K06-G12/J12. I øvrige klasser deles det ut lagpremier (pokaler) til de 4 beste i A-sluttspill samt medaljer til deltakerne på de 3 beste lagene i disse klassene.  

Vinner i B-sluttspillet mottar pokal.  

  19. FORSIKRINGER  

Den enkelte deltakerklubb er ansvarlig for at egne spillere og ledere er forsikret.