Kristiansund - en by å bli glad i

Operabyen, byen ved havet, klippfiskbyen- mange navn på et kjært barn, men byen med fargene er kanskje det riktigste. Husene i Kristiansund er gule, blå, røde, grønne - hele paletten brukes. Det er tradisjon å male husene i glade farger.

På havna piler Sundbåten - verdens eldste kollektive transportmiddel i bruk - mellom de fire øyene som byen ligger på.

14 kilometer ute i havet ligger Grip, eventyrøya med de små husene og en liten stavkirke - bygd andre halvdel av 1400-tallet.

Historien er spennende, men det er også dagens Kristiansund. Her ligger hovedservicebasen for offshorevirksomheten utenfor Midt-Norge. Verdiene hentes fra havet - en av landets største konsentrasjoner av fiskefarmer, eller oppdrettsanlegg ligger rundt byen og den nye fiskeribasen ligger klar til å muliggjøre nye spennende utfordringer knyttet til fisk og fiskeriprodukter. Det er helse i Omega 3 - her ligger en av våre største produsenter av dette høyforedlete tran-produktet.

Men Kristiansunds tydeligste og morsomste karaktertrekk er at innbyggerne kan dette med å nyte livet. 23.000 mennesker bor i Kristiansund som er så langt ifra en kjedelig by. Vi koser oss og gjør det gjerne sammen med folk på besøk.

Kristiansund er en spennende shoppingby med et utall små spesialforretninger i tillegg til store kjøpesentre. Kulturlivet blomstrer i hjembyen til Frode Alnæs, Lynni Treeikrem og Edvard Fliflet Bræin. Operaen i Kristiansund har en rekke oppsetninger gjennom året og byen kalles med rette operabyen i Norge. Tenke seg til at mer enn 400 barn og unge har dans og ballett som viktigste fritidsinteresse. Flere har utdannet seg videre og er i dag å finne i ballettensembler i Praha, London og Oslo.

Kristiansund ligger ut mot havet og har den romslighet, gjestfrihet og enkle omgangsform som kjennetegner steder med vid horisont og god kontakt med omverdenen. Det vil du merke enten du kommer med fly, med hurtigrute eller hurtigbåt, buss eller privatbil. Mulighetene er mange, reisen er enkel og byen setter pris på besøk.

Velkommen til Kristiansund

Les mer på Visit Kristiansund