Dahle Cup 2020 - AVLYSES
Styret i Dahle IL har i samarbeid med cupgruppen for Dahle Cup, dessverre kommet til den tunge beslutning at årets Dahle Cup må avlyses.

Med bakgrunn i de usikre forholdene for gjennomføring av fotballkamper under den pågående Covid-19 pandemien, anser idrettslaget det som umulig å arrangere Dahle Cup 2020.

Dahle IL setter, sammen med resten av det norske samfunn, sikkerhet først. Når vi dessverre er kommet opp i en slik situasjon nasjonen nå er i, ønsker ikke Dahle IL til å bidra til risiko for spredning av viruset. En innendørscup av den størrelse som Dahle Cup er blitt, vil ikke være forenelig med smittevern og kampgjennomføringsretningslinjer utarbeidet av NFF og FHI.

Vi ønsker å takke alle våre tålmodige trenere, utøvere, frivillige og sponsorer for den tålmodighet som er vist under dette spesielle året. Vi håper denne beslutningen ikke vil få fremtidig betydning for den støtte og hjelp som dere alle har bidratt med for Dahle IL.

Dahle IL tar sikte på at Dahle Cup 2021, som forøvrig vil være 30-års jubileum, vil bli arrangert 5. til 7. november, samt 12. til 14. november. Vi ønsker alle velkommen neste år!


Kommentarer

Abyss Tigmek AS Betonmast Røsand iformnå Sandblost AS Vikan Betong AS Carl Stahl Bademiljø Averøy Industripark TP-Engros AS Bud og Hustad Forsikring Neptun Lekeland Norsea Vestbase Stranda Prolog AS Tor Sevaldsen Bakeri AS Vest Supply AS Sjøstjerna Fiskerestaurant GK Inneklima as GC Rieber Oils AS IKM Testing AS